ASCENSO A SUBINSPECTOR DE POLICÍA

ASCENSO A INSPECTOR DE POLICÍA

ASCENSO A OFICIAL TERCERO DE POLICÍA CARRERA POLICIAL

ASCENSO A OFICIAL TERCERO DE POLICÍA SOCIEDAD CIVIL

ASCENSO A OFICIAL SEGUNDO DE POLICÍA

ASCENSO A SUBCOMISARIO DE POLICÍA

ASCENSO A COMISARIO DE POLICÍA 

ASCENSO A COMISARIO GENERAL DE POLICÍA