NOVENO CURSO DE  ESPECIALIZACIÓN PROTECCIÓN A LA NATURALEZA

 

1. -CONVOCATORIA No. 009-2022-JEN DIPRONA

2. -APENDICE I – SOLICITUD ESPECIALIZACIÓN-2022

3. -APENDICE III FICHA MÉDICA DE ESPECIALIZACIÓN-2022

4. -APENDICE IV FICHA FISICA DE ESPECIALIZACIÓN 2022

5. -GUIA DE ROTULACIÓN DE FOLDER COLOR VERDE

 

https://docs.google.com/forms/d/1wUz5D-XHP9E3QRN1Vfb-vKMTbxIml0sauZzaq8PeLWI/edit